Akvria klasick.

Kd

Rozmry

Objem

Cena (s DPH 21%)

Foto

00102

36x20x25 cm

18 l

257,0 K

foto

00103

34x18x24 cm

14,5 l

226,0 K

foto

00104

32x16x23 cm

11,5 l

209,0 K

foto

00105

30x14x22 cm

9 l

194,0 K

foto

00107

46x20x25 cm

23 l

282,0 K

foto

00108

44x18x24 cm

19 l

257,0 K

foto

00109

42x16x23 cm

15,5 l

225,0 K

foto

00110

40x14x22 cm

12,3 l

209,0 K

foto

00112

50x30x25 cm

37,5 l

467,0 K

foto

00113

48x28x24 cm

32 l

403,0 K

foto

00114

46x26x23 cm

27,5 l

363,0 K

foto

00115

44x24x22 cm

23 l

306,0 K

foto

00116

42x22x21 cm

19,5 l

257,0 K

foto

00117

40x20x20 cm

16 l

225,0 K

foto

00119

55x30x35 cm

57,5 l

693,0 K

foto

00120

53x28x35 cm

52 l

660,0 K

foto

00121

50x25x33 cm

41 l

539,0 K

foto

00122

48x23x30 cm

33 l

436,0 K

foto

00124

70x35x40 cm

98 l

1 192,0 K

foto

00126

60x30x40 cm

72 l

934,0 K

00136

40x20x30 cm

24 l

322,0 K

00143

80x35x50 cm

140 l

2 047,0 K

 

00144

100x40x50 cm

200 l

2 835,0 K

 

00162

Kryt lamino-zakzkov vroba

 

50,0 K /dm3

 

00151

Panorama 60x25x30 cm

45 l + kryc skla

822,0 K

foto

00152

Panorama 60x25x37 cm

55 l + kryc skla

918,0 K

foto

00153

Panorama 70x30x40 cm

84 l + kryc skla

1 273,0 K

foto

00154

Panorama 80x30x40 cm

96 l + kryc skla

1 482,0 K

foto

00149

Podloka pod akvmirelon 10mm

 

226,0 K /m2

 

00180

36x20x25 cm + kryc skla s LED osvtlenm

18 l

863,0 K

foto

00181

34x18x24 cm + kryc skla s LED osvtlenm

14,5 l

828,0 K

foto

00182

32x16x23 cm + kryc skla s LED osvtlenm

11,5 l

811,0 K

00183

30x14x22 cm + kryc skla s LED osvtlenm

9 l

794,0 K

00184

40x20x30 cm + kryc skla s LED osvtlenm

24 l

933,0 K

00185

40x20x25 cm + kryc skla s LED osvtlenm

20 l

839,0 K

 

  

Akvria pro akvaristiky

Kd

Nzev (rozmry)

Cena (s 21% DPH)

Foto

00101

Mal sada

708,0 K

 foto 

 

36x20x25 cm

 

foto

 

34x18x24 cm

 

foto

 

32x16x23 cm

 

foto

 

30x14x22 cm

 

foto

00106

Mal sada del

787,0 K

foto

 

46x20x25 cm

 

foto

 

44x18x24 cm

 

foto

 

42x16x23 cm

 

foto

 

40x14x22 cm

 

foto

00111

Nzk sada

1 579,0 K

foto

 

50x30x25 cm

 

foto

 

48x28x24 cm

 

foto

 

46x26x23 cm

 

foto

 

44x24x22 cm

 

foto

 

42x22x21 cm

 

foto

 

40x20x20 cm

 

foto

00118

Stedn sada

1 853,0 K

foto

 

55x30x35 cm

 

foto

 

53x28x38 cm

 

foto

 

50x25x33 cm

 

foto

 

48x23x30 cm

 

foto

00123

Velk sada

1 772,0 K

foto

 

70x35x40 cm

 

foto

 

60x30x40 cm

 

foto

00128

Kryc skla na st. sadu komplet

370,0 K

 

00133

Kryc skla na vel. Sadu komplet

274,0 K